Menu
HairSoft | Policy

Zásady ochrany osobních údajů

Program HairSoft pro svou činnost potřebuje určitý rozsah práv k údajům na Vašem Google účtu. Tato práva je třeba potvrdit při prvním spuštění programu. Dále je vysvětleno k čemu jednotlivá práva program potřebuje a jak je využívá.

Čtení, úpravy, stahování a trvalé mazání vašich kontaktů

V nastavení programu je možnost zapnout ukládání jmen zákazníků, jejich e-mailů a čísel mobilních telefonů do Kontaktů vašeho Google účtu. Pokud tuto volbu zapnete, budete mít ve vašem telefonu automaticky uložené kontakty na všechny vaše zákazníky. Aby program tuto činnost mohl provádět, potřebuje výše uvedená práva.

Čtení, úpravy, sdílení a trvalé mazání kalendářů, ke kterým máte přístup pomocí Kalendáře Google

Pro každého zaměstnance program vytvoří Google kalendář. K tomu potřebuje program tato práva. V kalendářích aplikace ukládá rezervace jednotlivých zákazníků. Zaměstnanec má pak na svém mobilním telefonu přehled o objednaných zákaznících. Aby mohl do kalendářů zapisovat rezervace i objednávkový formulář, je každý kalendář nasdílen pro účty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., viz výše.

Umožní této aplikaci běžet, i když nejste přítomni

Tato práva souvisí se zápisem zákazníků do vašich Kontaktů. Program tuto činnost provádí na pozadí i v době, kdy nemáte aplikaci spuštěnou. Aby to mohl dělat, potřebuje tato práva.


HairSoft privacy policy

Program HairSoft needs a range of rights to the data on your Google account for its operation. You must confirm these rights when you first run the program. The following explains what the program needs and how it uses it.

Read, edit, download, and permanently delete your contacts

In the program settings, you can turn on storing customer names, their emails, and mobile phone numbers in your Google Accounts Contacts. If you enable this option, your phone will automatically save contacts to all of your customers. In order for the program to do this, it needs the above rights.

Read, edit, share, and permanently delete calendars that you can access with Google

When you enter employees into an app, for each employee app create a Google Calendar. To do this, the application needs this scope. In the calendars, the application saves customers reservation data. The employee then has an overview of ordered customers on their mobile. Each calendar is shared for accounts Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. and Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. This is necessary for the reservation form functionality.

Allows this application to run even if you are not present

These rights relate to the registration of customers in your Contacts. The program does this in the background even when you are not running the application. He needs these rights to do this.

zpátky nahoru