Menu
HairSoft | Podmínky

Smlouva o poskytování produktů a služeb

Tato rozšířená smlouva o poskytování produktů a služeb společnosti UnisSoft s.r.o., která se týká vašeho používání off-line i on-line produktů, webů a služeb a má za cíl vyjasnit naše podmínky a zajistit, aby pro vás byly i nadále transparentní.

Tím, že vám společnost UnisSoft s.r.o. umožňuje přihlásit se k odběru služeb nebo je objednat, předkládá vám tato společnost nabídku. Souhlas s těmito podmínkami vyjadřujete vytvořením účtu, používáním služeb a produktů nebo pokračováním v používání služeb a produktů poté, co jste byli upozorněni na změnu.

Tato rozšířená smlouva vstoupí v platnost 25. května 2018. Pokud budete naše produkty a služby používat i po 25. květnu 2018, vyjadřujete tím souhlas se Smlouvou o poskytování produktů a služeb společnosti UnisSoft s.r.o. Smlouva o poskytování produktů a služeb společnosti UnisSoft s.r.o. je smlouva mezi vámi a společností UnisSoft s.r.o., která upravuje vaše používání off-line a on-line produktů a služeb společnosti.

Zásady ochrany osobní údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje společnost UnisSoft s.r.o. shromažďuje od vás prostřednictvím našich produktů a jak tyto údaje používáme.

Společnost UnisSoft s.r.o. shromažďuje údaje, které nám poskytujete přímo, například při vytváření účtu na našich stránkách za účelem objednání produktů a služeb, firemní údaje potřebné pro dokončení objednávky a následné fakturace, registraci modulů, nebo když kontaktujete naši technickou podporu. Některé údaje jako je například aktivace či výše kreditu získáváme pomocí softwarové technologie. Data nikdy nezískáváme od třetích stran.

S účtem, který jste si vytvořili na některém z našich webů se můžete přihlásit k produktům a službám společnosti UnisSoft s.r.o. Přihlášení k účtu umožňuje provádět platby s použitím platebních nástrojů a též umožňuje další funkce a nastavení.

Když se přihlásíte ke svému účtu, abyste měli přístup k produktům, systém zaznamená pouze datum a čas posledního přihlášení, popřípadě zaznamená kompletní objednávku. Tyto údaje o přístupu a zanechaných informací zůstávají v systému pro dokončení případné objednávky.

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s: účetní firmou, která pro nás zpracovává účetnictví a dále s dodavateli, kteří vyrábí a následně odesílají vámi objednané zboží (čipové karty či jiné produkty)

Můžete zobrazovat, upravovat nebo odstraňovat své osobní údaje online. Můžete také rozhodovat o shromažďování a používání vašich údajů společností UnisSoft s.r.o. Způsob přístupu nebo řízení vašich osobních údajů bude záviset na produktech, které používáte.

Aplikace společnosti UnisSoft s.r.o. používá soubory cookie a obdobné technologie k poskytování online služeb a shromažďování nutných údajů. Soubory cookie nám mimo jiné umožňují ukládat vaše předvolby a nastavení, realizovat aktivaci, přihlašování, analyzovat výkonnost online služeb. Naše weby mohou zahrnovat webové signály a soubory cookie poskytovatelů služeb třetích stran (Google Analytics).

Společnost UnisSoft s.r.o. nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy zabezpečení používané našimi zákazníky.

Vaše používání produktů společnosti UnisSoft s.r.o. může podléhat zásadám vaší organizace. Vždy se obracejte na vašeho správce.

Když zákazník testuje, kupuje, používá nebo si předplácí produkty nebo služby či získává pro tyto produkty podporu, společnost UnisSoft s.r.o. shromažďuje údaje za účelem poskytování služeb a produktů a také z důvodu další možné komunikace se zákazníkem.

- Když se zákazník spojí se společností UnisSoft s.r.o., shromáždíme jméno zákazníka, jeho kontaktní údaje a informace o organizaci zákazníka, abychom tuto interakci umožnili.

- Když zákazník komunikuje s pracovníkem podpory společnosti UnisSoft s.r.o., shromáždíme údaje o zařízení a používání nebo zprávy o chybách, abychom mohli potíže diagnostikovat a vyřešit.

- Když zákazník platí za produkty, shromažďujeme kontaktní a platební údaje, abychom mohli platbu zpracovat.

- Když je zákazník kontaktován společností UnisSoft s.r.o., používáme tyto údaje k přizpůsobení obsahu komunikace.

- Když je zákazník v kontaktu se společností UnisSoft s.r.o. v souvislosti s našimi produkty či službami, shromažďujeme jméno a kontaktní údaje kontaktní osoby určené zákazníkem a používáme informace poskytnuté zákazníkem, abychom mohli provádět služby, které si zákazník vyžádal.

Seznam údajů, které společnost UnisSoft s.r.o. shromažďuje a spravuje:

- Email – přihlašovací jméno uživatele
- Heslo – pro ověření uživatele (šifrované, - zná pouze majitel účtu)
- Identifikační číslo (IČ) – pokud ho uživatel má, povinný údaj na fakturách
- Daňové identifikační číslo (DIČ) – povinný údaj na fakturách u identifikovaných osob, plátců DPH
- Fakturační adresa – povinný údaj na faktuře
- IP adresy - provozní důvody
- Veškerou korespondenci (objednávky, chat, Helpline software třetích stran atd.)
- Logy v případě řešení technických problému software či jiné aplikace ve kterých mohou být i záznamy činnosti uživatele

Seznam zpracovatelů, které společnost UnisSoft s.r.o. využívá:

- AcyMailing - E-mailový marketing
- J2Store – Eshop
- Tawk.to - Zákaznická podpora
- Skype - Zákaznická podpora
- TeamViewer - Zákaznická podpora
- Google Disk – Úložiště
- Google.com - Doručování emailů
- Google Analytics – Reklamní kampaně
- Fakturoid.cz – Automatizované vydávání faktur

Seznam produktů, aplikací a služeb, na které se vztahuje smlouva o poskytování produktů a služeb společnosti UnisSoft s.r.o.

Hairsoft.cz
Unisbook.cz
Účet na webu HairSoft (eShop)
Účet na webu UnisBook (eShop)
Aplikace HairSoft ve všech verzích
HairSoft Klient (webová aplikace)
Modul Integrace Google
Modul SMS Manager a Kredit
Modul Rezervační systém (webová aplikace UnisBook včetně všech propojených komponent)
Modul Věrností program
Modul Facebook
Modul EET
Technická podpora s využitím licencovaných produktů třetích stran (TeamViewer, Skype, Tawk.to)

Pokud budete naše produkty a služby používat nebo k nim přistupovat i po 25. květnu 2018, vyjadřujete tím souhlas se Smlouvou o poskytování produktů a služeb společnosti UnisSoft s.r.o. Pokud se smlouvou nesouhlasíte, máte možnost přestat naše produkty a služby používat, odinstalovat je a zrušit svůj účet do 25. května 2018.

Původní licenční smlouva

1. Licenční smlouva k programu HairSoft Poznámka: Tento softwarový produkt (společně s přidruženou dokumentaci, „Produkt“, „Program“) je majetkem firmy UnisSoft s.r.o. („Poskytovatel“). Produkt je poskytnut Vám, jakožto originálním kupujícím, na základě této licenční smlouvy („Licence“). Přečtěte si tuto Licenci pozorně před instalací Programu. Licence je Vám přístupná jako soubor „licence.pdf“ společně s Produktem. Pokud s Licencí nesouhlasíte, nesmíte si Program instalovat. Jakékoliv další použití tohoto Programu je považováno za souhlas s Licencí. Poskytovatel Vám dává tuto Licenci pouze v případě, že jste získali Produkt od Poskytovatele nebo jím pověřeného prodejce. Pokud získáte Produkt z neautorizovaného zdroje, nesmíte si Program instalovat.

1.1. Vlastnictví Produkt je vlastnictvím Poskytovatele. Produkt je Vám poskytnut na základě licenční smlouvy na použití, nikoliv Vám prodán, bez ohledu na použití slova „koupit“. Zakoupení licence nebo zakoupení programu znamená vždy poskytnutí programu pro použití na základě licenční smlouvy za úplatu. Jste obeznámeni a souhlasíte s tím, že: 1. Produkt je chráněn autorským zákonem. Autorská a majetková práva jsou ve vlastnictví Poskytovatele. 2. Neexistuje žádná jiná licence, a tudíž Vám nejsou garantovanýma jiná práva, než uvedená v této Licenci. 3. Nezískáváte vlastnictví produktu či jiné nároky, než tato Licence stanoví. 4. Poskytovatel je vlastníkem všech kopií produktu bez ohledu na způsob vytvoření či pořízení. 5. Tato licence Vám neposkytuje práva na podstoupení Programu 3. osobě, která není předmětem licenčního ujednání mezi Poskytovatelem a Vámi ať už zdarma či za úplatu. Toto platí i v případě, že již nebudete dále Program sami používat. Souhlasíte s tím, že nebudete zpochybňovat vlastnictví Produktu Poskytovatelem. Nemáte žádný nárok na užívání jakýchkoliv obchodních značek vlastněných Poskytovatelem.

1.2. Poskytnutí licence a rozsah použití 1.2.1. Poskytnutí licence Poskytovatel Vám dává licenci (ať už jako fyzické či právnické osobě) pro používání Produktu tímto způsobem: 1. Produkt smí být používán pouze subjektem, který program zakoupil („Kupující“) nebo osobami jím k tomu určenými („Uživatel“). Kupující je vždy i Uživatelem. 2. Produkt nesmí být měněn zásahem Uživatele jinak, než jak použití programu připouští. 3. Produkt může být kopírován na libovolné množství médií. 4. Produkt smí být používán pouze na strojích, které jsou majetkem Kupujícího. 5. Program smí být využíván pouze za účelem, k němuž byl stvořen a pouze způsobem uvedeným v dokumentaci.

1.2.2. Vícenásobná licence Program je možné na základě zakoupení jedné licence používat na libovolném množství strojů, které vlastní Kupující v daném salonu. Pro další „pobočky“ se musí zakoupit licence, která je zpoplatněna.

1.3. Data v programu Data zadána Uživatelem do programu jsou majetkem Uživatele nebo Kupujícího. Způsob jejich uložení a zpracování je majetkem Poskytovatele.

1.4. Aktivace 1. V průběhu aktivace odešle software informace o softwaru a vašem počítači do systému společnosti UnisSoft s.r.o.. Tyto informace zahrnují verzi, verzi licence, jazyk a aktivační kód softwaru, IP adresu počítače a informace získané z konfigurace hardwaru počítače ID. Pokud je licencovaný počítač připojen k Internetu, software se při aktivaci automaticky připojí k systému. Software můžete rovněž aktivovat ručně, a to telefonicky nebo prostřednictvím Internetu. V těchto případech vám mohou být účtovány poplatky za internetové nebo telefonní služby. 2. Opakovaná aktivace. Některé změny počítačových komponent nebo softwaru mohou vyžadovat opakovanou aktivaci softwaru. 3. Selhání aktivace. V případě, že v průběhu aktivace bude zjištěno, že licenční či aktivační funkce softwaru jsou nepravé nebo nesprávně licencované, aktivace se nezdaří. Pokud je kopie softwaru licencována nesprávně, software zobrazí upozornění. Dále se mohou zobrazovat výzvy k pořízení řádně licencované kopie softwaru.

1.5. Aktualizace a upgrady Pokud jste si pořídili aktualizaci Produktu, ať už za úplatu či zdarma, taková aktualizace tvoří společný Produkt s tím, který jste aktualizovali. To znamená, že i když máte více verzí Produktu, máte stále jenom jednu Licenci. Aktualizace může být distribuována pouze Poskytovatelem nebo autorizovaným distributorem. Určité upgrady, typy podpory a další služby mohou být nabízeny pouze uživatelům pravého softwaru HairSoft.

1.6. Omezení Nesmíte: 1. Upravovat, přizpůsobovat, překládat Produkt, či jinak odvozovat další produkty založené na tomto Produktu. Nesmíte tento Produkt spojovat s jinými za účelem vytvoření jednoho produktu. 2. Prodat, pronajmout, licencovat či jinak poskytnout tento Produkt 3. osobě. 3. Provádět reverse engeneering, dekompilaci, disassaemblaci či jinak se pokoušet odvodit zdrojový kód produktu. 4. Odstranit, změnit nebo používat jakékoliv informace, které se týkají obchodních známek či autorství programu. 5. Používat program k účelu, který je v rozporu s účelem programu. Pokud zákon stanoví výjimky z těchto omezení, jsou tato omezení platná pro případ, které nejsou v rozporu se zákonem.

PRODUKT JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. POSKYTOVATEL TÍMTO VYLUČUJE A POPÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK NA ZÍSKÁNÍ PRODUKTU, JEHO FUNKČNOST PRO NĚKTERÉ PŘÍPADY, KVALITU, NEPORUŠENOST, POUŽITELNOST. NENÍ ŽÁDNÁ ZÁRUKA, ŽE PROGRAM BUDE BEZ CHYB, LEHCE POUŽITELNÝ NEBO BEZ NÁHLÝCH UKONČENÍ. BERETE NA SEBE VEŠKERÝ RISK SPOJENÝ S UŽÍVÁNÍM PRODUKTU JEHO ZAKOUPENÍM. ŠÍŘE, VE KTERÉ SE NEMŮŽE POSKYTOVATEL ZBAVIT ZÁRUK JE DANÁ POUZE ZÁKONEM. ROZSAH A TRVÁNÍ TAKOVÉ ZÁRUKY JE MINIMÁLNÍ, JAKOU ZÁKON UMOŽŇUJE.

POKUD JE Z DŮVODŮ PRÁVA NĚKTERÁ Z PASÁŽÍ V ROZPORU SE ZÁKONEM, A ZÁKON VÁM GARANTUJE NĚKTERÁ PRÁVA NAVÍC, POTOM PLATÍ V MINIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU.

1.7. Služby, aktualizace, změny produktu Tato licence Vám negarantuje instalaci, školení či další doprovodné služby Poskytovatelem. Takové služby, pokud jsou poskytované, musí být pořízené zvlášť. Pokud Vám je poskytnuta aktualizace, oprava či jiná modifikace („derivát“) Programu Poskytovatelem či autorizovaným distributorem, je tato část součástí Programu a je chráněna touto licenční smlouvou, pokud není explicitně definováno jinak, či pokud není derivát doprovázen vlastní licenční smlouvou. Poskytovatel si vyhrazuje právo na nevydání derivátu či ukončení tvorby a distribuce Programu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceníku Programu, chování, možností, funkcionality, specifikace, licenční smlouvy či dalších charakteristik Programu ve všech dalších verzích a vydáních Programu.

1.8. Vymezení odpovědnosti ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENÍ POSKYTOVATEL DO ŽÁDNÉ MÍRY ZODPOVĚDNÝ ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, VEDLEJŠÍ, UKÁZKOVÉ, SPECIÁLNÍ ČI JINÉ POŠKOZENÍ, VČETNĚ FINANČNÍ ZTRÁTY, ZTRÁTY PŘÍJMU, OBHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ČI DAT, KTERÉ JSOU SPOJENÉ S LICENCÍ NEBO PROGRAMEM A TO BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI POSKYTOVATEL VĚDĚL, MĚL VĚDĚT NEBO BYL INFORMOVÁN O MOŽNOSTI TAKOVÉHO POŠKOZENÍ. CELKOVÁ ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE VYPLÝVAJÍCÍ NEBO TÝKAJÍCÍ SE LICENCE ČI PROGRAMU NEPŘESAHUJE ČÁSTKU, KTERÁ BYLA ZAPLACENA ZA TUTO LICENCI. POKUD JE Z DŮVODŮ PRÁVA NĚKTERÁ Z PASÁŽÍ V ROZPORU SE ZÁKONEM, A ZÁKON VÁM GARANTUJE NĚKTERÁ PRÁVA NAVÍC, POTOM PLATÍ V MINIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU.

1.9. Časový rozsah 1.9.1. Počátek lhůty Počátek časový rozsahu smlouvy je určen datem, kdy obdržíte Produkt, a rozsah smlouvy bude stále platný dokud neukončíte smlouvu na základě této sekce.

1.9.2. Ukončení kupujícím Kupující může odstoupit od smlouvy z jakéhokoliv důvodu nebo i bezdůvodně. Odstoupení od smlouvy je nutné urgovat písemně Poskytovateli a je platné jeden týden po doručení Poskytovateli. Nárok na vrácení finančních prostředků spojených s pořízením Produktu je dán rozsahem, a časovou lhůtou, uvedenou v zákoně a to v minimální možné míře. Pokud dojde k ukončení smlouvy po lhůtě stanovené zákonem, nemá kupující nárok na vrácení finančních prostředků. Odstoupení od kupní smlouvy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů, má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Produktu. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Pokud již Kupující Produkt obdržel a převzal, odstoupení je možné pouze v případě, že jej zašle zpět na adresu uvedenou na přiloženém dokladu o koupi a to za následujících podmínek: * musí byt v původním nepoškozeném obalu * nesmí být použité * musí být nepoškozené, * musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) * s originál dokladem o koupi * poskytovatel neručí za doručení produktu od Kupujícího, Kupující vrací produkt na své náklady

1.9.3. Ukončení Poskytovatelem Poskytovatel může ukončit tuto licenci, pokud porušíte své povinnosti vůči Produktu či této smlouvě či porušíte její ustanovení. Poskytovatel Vám ukončení oznámí společně s předmětem porušení povinností či licence. Je-li toto porušení možné opravit, poskytovatel Vám dá 30 dní na zjednání nápravy. Pokud v této lhůtě nápravu zjednáte, Licence zůstává v původním rozsahu, v opačném případě je okamžitě ukončena.

1.9.4. Následky ukončení licenční smlouvy Po ukončení licenční smlouvy platí následující pravidla: 1. všechna práva, která tato licenční smlouva poskytuje, jsou okamžitě ukončena a musíte okamžitě přestat používat Produkt. 2. Tato smlouva, kromě sekcí „Vlastnictví“, „Poskytnutí licence a rozsah použití“ zůstávají nedotčené.

 

UnisSoft s.r.o. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 16.05.2018

zpátky nahoru