Menu


ceník

Produkty smí spravovat pouze administrátor.
V nastavení ale lze povolit určité operace i pro "Správce střediska" Například fasování rovnou z ceníku.

Okno ceníku vyvoláte z hlavního okna pomocí tlačítka "Ceník" nebo pomocí klávesy F4.

Okno obsahuje tlačítka pro editaci produktu, přidání produktu, smazání produktu a zobrazení smazaných produktů.

Pomocí pole pro vyhledávání lze filtrovat produkty. Fitrování se spouští automaticky při změně obsahu pole pro vyhledávání. Vyhledává se podle jména nebo PLU. Vyhledávání je fulltextové (dle libovolné části slova). Po vyhledání se seznam seřadí podle relevance výsledků.

Seznam lze řadit podle položek ve sloupcích kliknutím na záhlaví (jméno) sloupce, sloupce lze přesouvat tažením záhlaví, sloupce lze rozšiřovat. Kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupců lze vybrat další sloupce pro zobrazování.

Sledované informace

Okno ceníku vyvoláte založením nové položky nebo editací existujícího.

Nová položka

PLU (PLU = identifikační číslo zboží či služeb. Viz Wikipedie).
 • Číslo produktu. Musí být unikátní pro produkt v rámci systému. U služeb doporučuji zadávat od 01 až X. U produktů zadáváme nejčastěji č.kód na výrobku. Toto číslo je využíváno čtečkou čárového kódu.
Název
Příplatek za kvalitu
 • Viz informace o obsluze. Tento údaj udává, zda bude cena položky navýšena o procentuální hodnotu zadanou u obsluhy. Položka je platná pouze pro produkt typu "služba" (viz níže).
Typ
Typem produktu může být:
 • služba
Typ "služba" reprezentuje zákrok na zákazníkovi prováděný obsluhou.
 • prodejné zboží
Typ "prodejné zboží" reprezentuje zboží, které lze spotřebovávat obsluhou a zároveň i prodávat zákazníkům.
 • neprodejné zboží
Typ "neprodejné zboží" reprezentuje zboží, které lze pouze spotřebovávat obsluhou a nelze jej prodávat zákazníkům.

Užívání
 • V případě, že se jedna o zboží, je možné jej spotřebovávat. Pro správné počítání skladu je nutné uvést, v jakých jednotkách je zboží spotřebováváno.
Množství
 • V případě, že se jedna o zboží, je možné jej spotřebovávat. Pro správné počítání skladu je nutné uvést, kolik jednotek zadaných v "Užívání" obsahuje jedno balení. Tuto hodnotu nelze zadávat pro kusy a procenta.
Platná
 • Zda je položka platná, zda ji může obsluha prodávat.
Na skladě
 • Informativní položka kolik kusů je v daný okamžik na skladě. Lze zde také fasovat nové zboží na sklad.

Hlídat
 • Pokud toto políčko zaškrtneme a dopíšeme adekvátní číslo, tak program sám upozorní v případě poklesu skladu na ono číslo, že je málo zboží na skladě a je třeba ho objednat. Tuto funkci lze využít poze na zboží a neprodejní zboží.

Poznámka
 • K danému produktu či službě lze dopsat reklamní sdělení, které se pak bude tisknout při využití této služby či prodeje na účtenku pro zákazníka.

Ceny


Prodejní cena
 • Do pole "Cena" zadávejte cenu včetně DPH.

Každý produkt může mít více prodejních cen podle uživatelů a středisek.

Při zadávání ceny lze vybrat středisko, nebo uživatele (nelze zadat středisko a uživatele najednou). Pokud obsluha použije produkt, nejprve se vyhledává cena pro daného uživatele, pokud se nenajde, hledá se cena pro středisko, ve kterém je uživatel zadán, pokud není ani taková cena zadaná, vezme se cena, ke které není přiřazeno ani středisko ani uživatel.

Je nutné zadat alespoň obecnou cenu (cenu bez střediska a uživatele)

V případě zadání ceny pro uživatele u služby se nepřípočítává příplatek za kvalitu.

V případě připočítávání příplatku za kvalitu lze nastavit automatické zaokrouhlování v nastavení (např. na pětikoruny).

V případě zadání nulové ceny, program při přidávání na účtenku vyzve obsluhu k zadání skutečné ceny. Tímto způsobem lze vytvářet proměnlivé slevy či příplatky. V případě nulové ceny položky se nepřipočítávají příplatky za kvalitu.

Nákupní cena

Nákupní cena má význam pouze pro zboží a neprodejní zboží. U tohoto materiálu se vede inventura a nalezneme jej ve skladu (Ctrl+6).
zpátky nahoru

Ještě jste si HairSoft nestáhli? Tak si ho pojďte vyzkoušet na 30 dnů zdarma ve verzi, která obsahuje všechny funkce. Po nainstalování začíná běžet Vaše měsíční zkušební doba. Zadaná data lze použít i po zakoupení verze. 
Začněte ještě dnes