Menu
Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb

elektronická evidence tržeb

Program HairSoft má formou modulu i podporu EET. Nebude tedy nutné kupovat další zařízení či software.

Modul EET je připraven i s možností "odstupňovaného" nasazení.

V případě, že splňujete podmínky z minoritní činnosti, tak evidenci tržeb za Vaše služby, budete moci evidovat opravdu až od 1.6.2018.

V případě nesplnění a tedy povinnosti evidovat tržby z minoritní činnosti již dříve, Vám modul EET umožní nastavit jen určitý druh tržeb odesílat na finanční správu. (třeba pouze tržby z prodeje přípravků) PO KLIKU NA TENTO ODKAZ BUDETE PŘESMĚROVÁNI NA PŘEHLEDNÝ ČLÁNEK VYDANÝ ČASOPISEM GRIS O EVIDENCI TRŽEBZda splňujete či ne, se můžete také dočíst níže z vyjádření Generálního finančního ředitelství. 


Povinnosti evidovat tržby:

- pokud ve svém kadeřnickém či jiném salónu prodáváte nápoje či drobné občerstvení, musíte tržby evidovat již od 1. prosince roku 2016
(pokud nesplňujete podmínky z minoritní činnosti)

- pokud ve Vašem salónu prodáváte kosmetické přípravky nebo vlasovou kosmetiku spadáte pod maloobchodní prodej a ten patří do druhé fáze zavádění EET. Maloobchodní prodeje je třeba evidovat od 1. března 2017
(pokud nesplňujete podmínky z minoritní činnosti)

- povinnost evidovat tržby z Vaší hlavní činnosti za kadeřnické, kosmetické a jiné služby je od 1. června 2018

Modul EET by měl pracovat na základě Vašeho nastavení/povolení, co chcete posílat na finanční správu a tím tržby za služby začít evidovat opravdu až od 1.6.2018


Podmínky pro evidování tržeb z minoritní činnosti

"Vyjádření na náš dotaz z Generálního finančního ředitelství"

Pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i činnosti malého rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.

S ohledem na neexistující správní praxi v této oblasti a objektivní právo poplatníků na bližší vymezení pojmu minoritní činnosti z důvodů legitimního očekávání Finanční správa uvádí, že takováto činnost bude posuzována dle těchto kritérií:

·              minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně

·              platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel) má-li poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají.

Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok. Poplatník, který začíná podnikat, a nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritní činnosti evidovat.
 
V případě, že vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky vzniká povinnost začít evidovat tržby i z minoritní činnosti bez dalšího posuzování kritérií.
Ohodnotit tuto položku
(11 hlasů)
zpátky nahoru