Nastavení přístupových práv aneb co zaměstnanec vidět nemusí

Nastavení přístupových práv aneb co zaměstnanec vidět nemusí

Každý salon funguje jinak, má svá vlastní interní pravidla. Na čem se ale shodneme, je jistě to, že vaši zaměstnanci nepotřebují znát celkový obrat firmy, nepřísluší jim manipulovat s účty, vidět denní tržby, prodeje a jiné statistiky. Co vašim zaměstnancům dovolíte / omezíte, je čistě na vás. Pojďme se podívat, jaká lze v HairSoftu nastavit práva a jaké máte možnosti.

Nastavení práv HairSoft

První omezení přichází s přidělením role v programu

V momentě, kdy zakládáte nového uživatele, vždy mu musíte přidělit roli, ty jsou v HairSoftu tři.
Administrátor – majitel/ka salonu. Uživatel s touto rolí má neomezená práva, může a vidí vše.
Správce střediska – tuto roli dostává "pravá ruka majitele", zpravidla je to recepční nebo manager salonu. Uživatel má omezená práva (nevidí například tržby, ale může provádět úkony, které uživatel v roli zaměstnance nemůže)
Zaměstnanec – je obsluha s nejnižšími právy, po přihlášení do programu má zatavené určité sekce, nevidí informace o finančních pohybech, nemůže zasahovat do nastavení a dalších podstatných sekcí, týkajících se vedení a prosperity firmy.

Dle role mají tedy obsluhy rozdílné možnosti práce s programem.

Jaká další práva je možné nastavit?

První a největší specifikaci najde administrátor v sekci Uživatelé → Základní práva. Zde je z praxe přednastaveno několik práv pro Správce střediska i Zaměstnance, vše si ale do-nastavte dle vašich vlastních preferencí. V upřesňování definice práv s jejich rozšíření můžete pokračovat v sekcích:

Zákazníci - kde ovlivníte zobrazování/skrytí kontaktní údajů, statistiky tržeb / klientů. 
Objednávky - nabízí možnosti nastavení zobrazování cen u objednávky, povolení mazání objednávek nebo změny rozpisu směn.
Sklad - umožňuje povolit vašim obsluhám přijímat zboží na sklad, editaci jednotlivých karet produktů i tvorbu inventury.
Historie - kde lze nastavit různé zobrazování tržeb, umožnit mazání účtů či změnu typu platby.
Denní tržba - neboli denní/měsíční uzávěrka, kde lze ostatním obsluhám povolit tisk denní uzávěrky za celou firmu i za jiné obsluhy, což se hodí zapnout vaší recepční.

Práva jsou tu proto, aby "chránila" vaší firmu a zároveň vám jako majiteli usnadnila práci. Důležité úkony jako je třeba příjmem zboží, tvorba inventury, denní uzávěrky nebo nastavení směn tak můžete přenechat vaší "pravé ruce" - recepci / managerovi.

Zajímavosti z praxe

V jakékoli sekci programu lze upravovat zobrazení jednotlivých sloupců. Ve finále tedy vy, recepce i zaměstnanci vidíte každý něco jiného, v zásadě to, co vám přísluší a co potřebujete. V Ceníku například skryjte pro zaměstnance Nákupní cenu zboží, v Zákaznících sloupec s celkovou útratou klienta za služby či zboží atp.

TIP: Pokud v sekci Historie povolíte Správci střediska mazání účtů, nastavte si ještě "Upozornění na smazané účty". Kdykoli pak recepce provede tento úkon, přijde vám o tom info SMSkou. V sekci Pokladna pak lze hlídat manipulaci s hotovostí, při jakémkoli vkladu / výběru hotovosti či vytvoření výčetky vás bude systém o tomto úkonu informovat na váš soukromý email.