Menu

tisky

Okno tisků obsahuje přehledy pro administrátora.

Tisky vyvoláte pomocí tlačítka "Tisky" nebo pomocí klávesy CTRL+3.

Po vytvoření tisku lze vybrat zobrazovanou stranu a velikost zobrazeni. Tisknou lze pomocí tlačítka "Tisk".

V závislosti na vybraném tisku lze filtrovat dle datumu, střediska a lze zvolit, zda zobrazovat ceny s DPH nebo bez.

Okno tisků obsahuje:


Seznamy:

Ceník
 • Seznam produktů rozdělený na zboží a služby.
 • Seznam uživatelů
 • Seznam zákazníků

Tržby:

Tisky tržeb obsahují výdělky z poskytnutých služeb (pouze služeb).

Tržby
 • Seznam tržeb po dnech.
Dle uživatelů
 • Seznam tržeb po dnech pro jednotlivé uživatele.
Rozpis
 • Sloučení služeb po dnech.
Inventura
 • Sloučení služeb za měsíc.
Typ platby
 • Seznam tržeb za služby a prodej dle druhu platby. Každá stránka značí jiný druh placení. V nastavení programu lze tyto platby doplnit.

Prodej zboží:

Tisky prodejů zboží obsahují výdělky z prodeje zboží.

Prodej
 • Seznam prodeje zboží po dnech.
Inventura
 • Sloučení prodaného zboží za vybrané období.
Dle uživatelů
 • Seznam prodeje zboží pro jednotlivé uživatele včetně provize z prodeje. Provize se zadává v nastavení. Zadané číslo značí procenta. (10=10%)

Materiál:

Tisky spotřeby materiálu.

Spotřeba
 • Spotřeba materiálu jednotlivými uživateli v množství.
Spotřeba v Kč
 • Spotřeba materiálu jednotlivými uživateli v korunách.

Sklad:

Tisky skladu.

Inventura
 • Tisk konečného stavu skladu. Tisková sestava je dostupná po vytvoření inventury.
Skutečný stav
 • Prázdný formulář pro ruční počítání / zadávání stavu skladu. Zapsané hodnoty pak zapisujeme jako "skutečný konečný stav" do vytvořené inventury ve skladu.
Fasování
 • Pomocný formulář pro zadávání natěžování / fasování skladu. Vhodné při návštěvě obchodního zástupce.
Chybějící zboží
 • Tisk chybějícího zboží ve skladu (manko). Tyto hodnoty jsou relevantní až po ukončení inventury. Kladné hodnoty ve skladu se zde nezobrazují (pouze záporné).
Fasované zboží a materiál
 • Souhrn nafasovaného zboží a materiálu v nákupních cenách za určité období. (Váš aktuální výdaj)

Docházka:

Tisk docházky.

Docházka
 • Tisk docházky všech uživatelů. V případě, že v zadaný den jsou zobrazené otazníky, obsluha zapomněla "odejít" a není možné spočítat docházku.
Rozpis
 • Tisk docházky za jednotlivce. Zde jsou podrobné informace o času příchodu i odchodu.

Různé:
 • Tisk rozpočítání spotřeby obsluh. (Viz Spotřeba)
zpátky nahoru

30 dnů zkušební verze zdarma, která obsahuje všechny funkce.Po nainstalování začíná běžet Vaše 30-denní zkušební doba. Zapsané data lze použít i po zakoupení plné verze.

Začněte ještě dnes

Partneři

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.